Bài luyện tập cho tâm thần lan tỏa

Nói cách khác, các đầu dây thần kinh tại các điểm khớp thần kinh tiết ra chất acétylcholine nhanh hơn và chất này tan chậm hơn so với lúc bạn áp đặt vào chỗ điểm khớp thần kinh khác. Sự kích thích đã tạo thành một vòng cung tâm thần đáp ứng với chỗ điểm khớp thần kinh. Nó sẽ gặp sự chống đối đã quen thuộc so với các điểm khớp thần kinh khác mà nó không có thói quen vượt qua.
Tuy vậy, nếu cường độ của sự kích thích tăng lên, nhiều điểm khớp thần kinh sẽ mất sự chống đối của nó và cả kích thích qua được nhiều hơn, trên thực tế cái kích thích sẽ có thể
Tăng thêm đến chỗ nó trải ra khắp hệ thần kinh và sẽ làm thành một vòng cung tâm thần
Để đáp ứng toàn bộ của hệ thần kinh. Cái này theo khoa học gọi là lan tỏa. Đó là một vòng cung tâm thần lan tỏa.
Quyền hạn vòng cung tâm thần lan tỏa đối với sự kích thích thách thức mọi sự miêu tả. Nó có thể được sử dụng với nhiều cách không kể hết cho quyền lợi của ta. Dưới đây là 1 bài tập cần thiết cho cuộc sống hàng ngày
Bài luyện tập: bảo vệ mình chống lại sự đôi tháng của người khác nhờ vòng cung tâm thần lan tỏa.
Bạn mới có một cuộc cãi lộn với nam, có thể do công việc hoặc quan hệ xã hội và bạn “cảm thấy” anh ta ghét bạn và mong muốn cái xấu cho bạn. Bạn thử quên đi nhưng nó cứ lởn vởn trong tâm trí bạn. Trừ ra bạn quá chủ quan bẩm sinh, còn thì sẽ có cơ hội là anh ta đang ấp ủ dịp báo thù bạn, và có ý định hay không anh ta muốn cái xấu cho bạn. Có thể là anh ta sẽ không làm thế nhưng tác động đến bạn là như thế vì trung tâm qltt của bạn đã ảnh hưởng qua thần giao cách cảm và làm cho bạn rơi vào trạng thái lo lắng, sầu muộn. Bạn phải nhanh chóng tự trút bỏ các suy nghĩ ấy. Bạn sẽ làm được dễ dàng nhờ vào vòng cung tâm thần lan tỏa. Như sau đây:
Ngăn cản ý nghĩ của nam thâm nhập vào bạn bằng cách ngăn cản các dây thần kinh chiến đấu xuất ra sympathine. Nghĩ thật cao độ trong vài giây đến một đĩa thức ăn mà bạn thích nhất (như đĩa bít tết). Ngừng nghĩ đến nó trong hai giây rồi lại nghĩ tiếp. Lại bắt đầu lại và tăng mạnh ý nghĩ về bít tết. Hãy tăng mạnh nó cho đến khi bạn thấy nhỏ nước miếng ở mồm. Tăng mạnh nó một ít nữa đến khi cảm thấy bàn tay nóng lên. Tăng tới lần thứ ba đến khi thấy bàn chân nóng lên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *