Bí mật đáng lưu ý của tâm thần hoãn lại

Tăng đến lần thứ 3 đến khi thấy bàn chân nóng lên. Tăng mạnh lần thứ 4 đến khi thấy dạ dày cảm thấy nóng và lần thứ 5 khi thấy ngực nóng và lần thứ 6 thấy chân nóng. Sau đó lần thứ bảy khi thấy cổ nóng lên.
Muốn cảm thấy toàn thân bạn nóng êm ái. Cần phải kích thích dây thần kinh nhiễm từ và lôi kéo máu ở các cơ vào làn da. Dây thần kinh nhiễm từ tiết ra acétylcholine, nó lan truyền trong toàn cơ thể một chất tiết acétylcboline và tất cả các điểm khớp thần kinh cũng tiết ra như thế và thúc giục cảm giác của bạn thích thú vì nóng toàn cơ thể. Cơ thể bạn lúc đó đã được đặt điều kiện để tiết ra acétylcholine ngay cả nếu tâm trí bạn nhận được thông điệp về ý đồ xấu của Nam. Như vậy bạn đã phát triển một vòng cung tâm thần lan toả chống lại với nội quan chống đối của Nam.
Vòng cung tâm thần lan toả là một sở hữu thường trực và có thể sử dụng chống với mọi người thù ghét bạn không có lý do.
Chiếm hữu được một sự tự kiểm tra vô địch bằng cái bí mật đáng lưu ý của vòng cung tâm thần hoãn lại.
Vòng cung tâm thần hoàn lại là một cách đáng kinh ngạc để loại bỏ và hủy diệt một hiệu lệnh của ý nghĩ không vừa ý của tâm trí ý thức và bản ý thức. Trong sinh lý học, từ “hủy bỏ” nghĩa là giữ lại đáp ứng của cơ với các hiệu lệnh của nào đến các cơ quan, hạch hay cơ có thể bị xoá đi bởi một hiệu lệnh khác của phần khác của não. Bạn sẽ hoàn thành với các tên lửa điều khiển của QLTT khi lao vào nó với bất cứ phần nào của tâm thần hoặc cơ thể để chống lại các mệnh lệnh của tâm trí ý thức gửi đến cho nó.
Và chưa phải là hết. Các nhà sinh lý học thấy là các vùng động cơ (tức là vùng tâm trí ý thức và bản thức điều khiển các cơ) sẽ mất đi, trên một sự kích thích liên tục. một phần của quyền hạn điều khiển các cơ. Thật ra, sau mười lăm giây kích thích liên tục các vùng động cơ tạm thời mất tất cả quyền điều khiển các cơ.
Sự việc ấy cũng rất là đúng đối với QLTT, vì tại Trung tâm QLTT cũng là một mô của não. Nếu bạn lao lệnh điều khiển của QLTT qua các giây thần kinh trong hơn hai giây, hiệu lệnh điều khiển sẽ mất hiệu lực. Nó cũng bắt đầu mất sự dễ dàng để giữ một hiệu lệnh không vừa ý ngoài con đường chung cuối cùng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *