Con đường chung cuối cùng

Khi người bạn nói, hãy chăm chú lắng nghe nhưng cũng nghĩ đến một chuyện gì thú vị khác. Hoặc là bạn nghĩ đến một chuyện gì thú vị khác. Hoặc là bạn nghĩ đến một đĩa bít tết ngon, hoặc nghĩ là Nam hay Loan là các nhân vật dễ chịu để làm quen dù thật hay giả. Hãy nghĩ đến tất cả các đức tính mà Nam hoặc Loan có và nhân nó đẹp lên trong tâm trí bạn. Ngừng quay các suy nghĩ đó khi đã được hai giây. Hai giây sau lại bắt đầu lại, lần này tăng mạnh nó lên bằng QLTT. Làm như thế, bạn sẽ thấy à Loan hoặc Nam hấp dẫn gấp đôi hơn lúc trước bạn nghĩ.
Ngừng ngay tức thì cái ý nghĩ ấy trong hai giây, hai giây sau nữa, lại bắt đầu lại. Lần này đẩy mạnh nó lên với QLTT, cho là Loan hay Nam đã ba lần hấp dẫn hơn lúc trước. Chỉ nhìn thấy cái đức tính tốt của họ mà bạn thấy, lời nói, thái độ, các ý nghĩ và quên đừng nghĩ đến cái tật xấu của họ.
Cuối cùng, tất cả hệ thống thần kinh sẽ chứa đầy bạn tình cảm vô bờ bến với Loan hoặc Nam. Cái tình bạn vô bờ bến ấy sẽ chạy trên các điểm khớp thần kinh và cái đầu dây thần kinh đáp ứng bằng cách tiết ra vô cùng nhiều chất acétylcholine. Một cảm giác diệu kỳ sẽ quét nhanh trung tâm QLTT của Loan hay Nam và được tiếp nối khắp cơ thể họ. Cái dây thần kinh nhiễm từ của họ đáp lại bằng tiết ra nhiều acétylcholìne và họ sẽ ham muốn làm bạn với bạn. Bạn đã chiếm được họ bằng cách chuyển đổi vòng cung tâm thần của bản thân bạn với Loan hoặc Nam.
Vòng cung tâm thần kiểm soát con đường chung cuối cùng của bạn. Về sinh lý học, đoạn thần kinh cuối cũng mang cái lệnh điều khiển đến các cơ quan, các hạch hay các cơ được điều khiển gọi là đường chung cuối cùng. Rất nhiều các dây thần kinh khác cũng có thể lúc ấy mang các lệnh chỉ huy khác đến con đường chung cuối cùng ấy, nhưng cái hiệu lệnh tìm được đường đến các cơ quan, hạch hoặc cơ bị điều khiển, là dây thần kinh mang nhiều điện thần kinh nhất.
Nói rõ hơn là bạn có thể xóa bỏ một lệnh đã đưa ra bằng một lệnh chỉ huy khác khỏe hơn và lý thú hơn. Thêm nữa, các hiệu lệnh trái ngược không thể đồng thời chiếm được con đường chung cuối cùng, cái yếu hơn phải nhường lối cho cái mạnh hơn vì đường chung cuối cùng là chọn lọc.
Muốn cho đường chung cuối cùng qua được bởi cái hiệu lệnh mong muốn phải tăng mạnh hơn các dây thần kinh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *