Động lực ẩn giấu trong nguyên sinh

Trong bài 2, bạn sẽ học để tiến hành 3 giai đoạn này và sẽ dần dần học đến các kinh nghiệm khác.
Động lực ẩn giấu trong nguyên sinh chất dễ bị kích thích.
Ta có thể dẫn được một lệnh của quyền lực tâm thần qua dây thần kinh đến não và khắp mọi nơi trong cơ thể nhờ vào cái động lực ẩn giấu trong nguyên sinh chất dễ bị kích thích. Sự chịu kích thích xu hướng để hành động theo một kích thích) là một tính chất cơ bản cho mọi nguyên sinh chất. Mỗi một người đều có nguyên sinh chất khác nhau, đều có màu sắc riêng và hình thái aura riêng và một sự cảm thụ thần giao cách cảm.
Cái chịu kích thích của nguyên sinh chất là động lực ẩn giấu vì nó mang một tiềm năng điện. Khi nguyên sinh chất bị kích thích hay khích động ngay cả đối với quyền lực tâm thần, một luồng điện được lao qua nó và trải ra suốt chiều dài của mô hoặc bộ phận cơ thể mang nó. Người ta gọi đó là động lực ẩn giấu.
Nhờ vào cái động lực ẩn giấu đó trong dây thần kinh của bạn (mà các dây thần kinh cũng là các nguyên sinh chất) bạn có thể hướng dẫn quyền lực tâm thần của bạn đến não hoặc bất cứ cơ quan nào mà bạn muốn điều khiển.
Những cái thiệt thòi của sự thích ứng với các lệnh.
Cần có một vài chỉ dẫn để thu được tối đa hiệu quả của các động lực, ẩn giấu ấy. Nói về mặt điện thì mô của dây thần kinh không tự hết đi. Nó thu thập tức thời trạng thái điện ngay khi luồng điện từ nó đi đến các mô được chỉ định, và ngược lại với một dòng điện chạy liên tục. Sự thích ứng với tất cả mọi kích thích như là một tính chất cho toàn thể. Thế cho nên, bạn không bao giờ điều khiển các lệnh của quyền lực tâm thần qua thần kinh của bạn hay của người khác. Nhiều hơn một hai giây đồng hồ. Vì các dây thần kinh đó thích ứng với nhau và sẽ không đáp ứng ý bạn.
Kết luận: Bây giờ bạn đã hiểu cái tiềm ẩn kỳ ảo của Tự thức nguyên thủy và các cơ sở khoa học của nó. Bạn chỉ cần làm cách nào để đặt các phần khác nhau của nó dưới sự kiểm soát của quyền lực tâm thần để có thể thức tỉnh nó và lợi dụng bắt nó làm việc cho bạn bằng cái tiềm ẩn kỳ ảo ấy.
Cuốn sách này “Những phương thuốc kỳ diệu”: Điều bí mật của việc làm chủ quyền lực tâm thần sẽ giúp bạn hành động.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *