Dưới sự kiểm soát của quyền lực tâm thần

Đặt trung tâm ghi nhận các cảm giác và Trung tâm kiểm soát các cơ quan dưới sự kiểm soát của quyền lực tâm thần.
Chứng ngủ lịm là một biện pháp sinh – lý học kỳ diệu mà người luyện thuật yoga bị chôn sống nhưng vẫn sống và khoẻ mạnh sau 40 ngày.
Để tiến hành được điều này, người đó phải phát ra quyền lực tâm thần thật mạnh vào Trung tâm ghi nhận cảm giác và cả Trung tâm kiểm soát các cơ quan, người đó gây ra trong các chức năng của cơ thể các thay đổi thời gian làm thí nghiệm, không thức ăn, không nước uống, không có khí thở.
Người đó làm cho hạ thấp thân nhiệt từ 37 độ xuống giữa 27 và 32 độ.
Làm giảm nhịp tim và nhịp thở một cách lạ lùng đến nỗi mạch quay ở cổ tay hầu như không còn nữa.
Làm giảm huyết áp không đo được nữa.
Làm giảm lượng nước tiểu gần như không còn nữa nhờ vào sự kiểm soát đặc biệt các chức năng thận.
Làm giảm hoạt động tiêu hoá xuống mức tối thiểu.
Làm giảm khối lượng máu đang lưu thông thành còn từng giọt, gần như chỉ đủ để nuôi sự sống.
Làm giảm biên chế cơ thể (quá trình sống) bớt đi từ 20% đến 50%.
Trong các điều kiện ấy, cơ thể không yêu cầu thức ăn để có thể sống trong một thời gian đáng kể. Sự tiêu hoá biên chế và huyết áp quá ít ỏi nên chỉ cần năng lượng tối thiểu để sống, chỉ cần tí chút đường khí để thở. Người bình thường sẽ chết trong các điều kiện ấy vì không thể làm chậm quá trình sống đến độ thấp như thế và đòi hỏi nhiều dưỡng khí hơn để có thể sống.
Vì rằng người luyện yoga trong trạng thái ấy có rất ít dưỡng khí, mở cửa cơ thể (nghèo dưỡng khí) chuyển đổi thành hyđrát cácbon (giàu đường khi). Thế cho nên cơ thể tự cung cấp dưỡng khí trong khi ngủ lịm.
Muốn cho dễ hiểu hơn, là người ấy cần có dưỡng khí không phải ở trong không khí mà ở trong mỡ cơ thể đã chuyển đổi thành hyđrát cácbon (ngày nay giấc ngủ lịm thu được trong y học hiện đại bằng ướp lạnh hay liệu pháp lạnh. Người ta thường dùng để chữa các bệnh mãn tính ung thư da hoặc để làm giảm các cơn đau nặng không chữa được).
Đặt trung tâm ghi nhận cảm giác và trung tâm kiểm soát các cơ quan dưới sự kiểm soát của QLTT người luyện yoga đã ngủ lịm 40 ngày, không ăn uống, không thở, cũng như loài sóc và gấu mùa đông không cần ăn uống gì.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *