Hai chứng cớ khoa học

Nhiều nhà giải phẫu học có danh tiếng gọi bệnh giang mai là “bệnh bắt chước lớn”. Các tổn thương của nó là từng vùng vì nó có thể ảnh hưởng đến bất cứ bộ phận nào hay mô nào và có thể có dáng vẻ như bất cứ bệnh gì. Nói một cách khác, các mô của mỗi người có một tính chất chưa được biết rõ khi chịu sự chi phối của một kích thích tố bệnh lý chuyên biệt phù hợp (nghĩa là do treponemapallidium hay cơ cấu của giang mai) có thể, trong vài tháng hay vài năm, bắt chước giống như một bệnh nào mà con người có thể mắc phải. Đó là một chứng cớ về bệnh lý.
Chứng cớ thứ hai: bệnh nhân cách, chứng ichteri
Chứng ichtêri thực sự là một điều kiện tâm thần, người mắc íchtêri có thể có những triệu chứng bất cứ bệnh gì mà họ tưởng là mắc phải ngay cả khi khám xét thấy các mô tế bào là bình thường. Bệnh nhân có thể tự cho là mình mắc nó sẽ phát triển đủ các triệu chứng của bệnh ấy. Nếu người đó cứ tự cho là mắc bệnh ấy thờì gian dài sau thì các tổ chức sẽ theo ý nghĩa ấy và bệnh nhân sẽ trở thành có bệnh ấy thật
Cái đó chứng minh vấn đề gì? Cái đó chứng minh rằng sự trội hơn của quyền lực âm thần của người ichteri thật khó cưỡng nổi nó bắt trí não và cơ thể cho nó. Trạng thái mà nó tưởng là nó có. Các mô có thể phát bệnh vì nó đã được thuyết phục là nó có mệnh lệnh của quyền lực tâm thần đứng lên trên sự lý giải lô gích của tâm trí ý thức và ra lệnh cho tự thức nguyên thủy lái tâm trí và cơ thể theo điều kiện nào đó mà nó tưởng là nó có thể. Nó sẽ thành sự thật cái mà nó tưởng tượng là sẽ phải thế.
Kết luận hiển nhiên: nếu bây giờ bạn tiến hành cũng như kiểm soát như người ỉchtêri làm nhưng bạn sử dụng lành mạnh và xây dựng thì bạn sẽ có được trạng thái kỳ diệu biết bao.
Tuy vậy ý thức tâm thần “lôgích” của bạn sẽ không đến với bạn và quyền lực tâm thần của bạn sẽ phụ thuộc vào ý thức đó dòng theo năm tháng. Và, thuật ngoại cảm, sự làm chủ được quyền lực tâm thần sẽ giải phóng cho bạn sự phụ thuộc đó
Hai chứng cớ khoa học về “sự lộn xộn” chỉ ra rằng các mô của tâm trí vào cơ thể đã có một khả năng cỗ hữu làm cho nó có thể, với một kích thích bệnh lý phù hợp, bắt chước bất cứ bệnh gì nếu người ta có cơ hội vài thời gian cần thiết.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *