Khả năng, cách sử dụng vòng cung lan tỏa

Đó là cái mà vòng cung tâm thần làm cho ta. Nó cần được sử dụng để vượt qua các buồn phiền , chán nản hổ thẹn, thất vọng, lo nghĩ có thể đe dọa ta trong một hoàn cảnh kém vui. Hãy nghĩ ngược lại hoặc nghĩ đến đĩa bít tết ngon: hãy nhìn thấy nó, ngửi nó và nếm nó một cách thực là hiện thực làm cho cái này sẽ mạnh hơn cái ý nghĩ đang tác động đến bạn. Khi hai ý nghĩ đó đến đồng thời tại điểm khớp thần kinh ở trước con đường chung cuối cùng. Vòng cung tâm thần sẽ lấp đầy chỗ trống bằng nhiều acetylcholine hơn là ý nghĩ xấu có thể làm để tiết ra sympathine. Ý nghĩ của vòng cung tâm thần sẽ đi qua điểm khớp thần kinh và ý nghĩ ức hiếp bạn sẽ bị tan đi và chất sympathìne của nó sẽ biến đi
Nếu bạn tăng mạnh ngay tức thì thì Vòng cung tâm thân với một lệnh của QLTT tại Trung tâm QLTT ra lệnh cho đĩa bít tết càng ngon hơn, mùi vị của nó càng hấp dẫn hơn, tác dụng của Vòng cung tâm thần Sẽ có hiệu lực tăng đáng kể. Sau đó hãy tấn công các ý nghĩ ức hiếp bạn bằng Cái tên lửa điều khiển của QLTT tại trung tâm QLTT, ra lệnh cho các ý nghĩ đó phải rút ra khỏi tâm trí ý thức và bản ý thức của bạn. Thì nó sẽ yếu đi và rút lui và bạn đã được giải phóng khỏi các ý nghĩ u uất đó.
Nếu các ý nghĩ ức hiếp bạn đã qua trước được Điểm khớp thần kinh hoặc đã lọt vào tâm trí ý thức và bản ý thức của bạn, hãy lao vào Vòng cung tâm thần vào con đường chung cuối cùng, lao nhiều lần. Mỗi lần hai giây và nghỉ mỗi lần 2 giây. Lao 10 lần vào đó. Cái đó sẽ làm cho ý nghĩ ức hiếp chạy ra khỏi tâm trí ý thức và bản ý thức. Sau đó thêm vào hai hoặc ba tên lửa điều khiển của QLTT, mỗi lần 12 giây, từ Trung tâm QLTT và ý nghĩ ức hiếp sẽ bị xoá hoàn toàn.
Khả năng và cách sử dụng vòng cung tâm thần lan toả.
Sau đây, hãy làm chủ sức mạnh không ngờ của vòng cung tâm thần lan tỏa.
Cơ thể bạn chống lại sự kích thích một cách chuyên biệt. Tại sao vậy? Vì tất cả các điểm khớp thần kinh không có cùng một sự chống đối với cùng một kích thích. Khi bạn áp đặt một kích thích nào đấy, nhắc đi nhắc lại vào cơ thể bạn nó sẽ thành một thói quen hoặc một phản xạ có điều kiện và nó sẽ đi qua dễ dàng các điểm khớp thần kinh bằng con đường nó có thói quen đi qua.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *