Làm cách nào cải tiến sự truyền đạt các mệnh lệnh của quyền lực tâm thần

Làm cách nào cải tiến sự truyền đạt các mệnh lệnh của quyền lực tâm thần. Sự truyền đạt các mệnh lệnh của quyền lực tâm thần được bảo đảm bởi phần thứ 1 của Tự thức nguyên thủy, Trung tâm của Quyền lực tâm thần.
Đặt tâm linh có ý thức của bạn – Trung tâm ghi nhận các cảm giác và Trung tâm kiểm soát các cơ quan dưới sự kiểm soát của quyền lực tâm thần.
Làm cách nào cải tiến sự truyền đạt các mệnh lệnh của quyền lực tâm thần.
Sự truyền đạt các mệnh lệnh của quyền lực tâm thần được bảo đảm bởi phần thứ 1 của Tự thức nguyên thủy, Trung tâm của Quyền lực tâm thần. Với phần thứ nhất này, bạn có thể điều khiển 9 phần khác của Tự thức nguyên thủy và cả Tâm linh có ý thức của bạn. Nếu thu được một sự truyền đạt chắc chắn của sự điều khiển của quyền lực tâm thần, ta sẽ tiến nhanh trên con đường phát triển một quyền lực đáng kinh ngạc cho bản thân và người khác.
Dưới đây là 7 bài tập, sẽ bó buộc bạn phải đặt nhiều, càng ngày càng nhiều, các sợi, thớ thần kinh của Tự thức nguyên thủy và hoạt động cho sự điều khiển của quyền lực tâm thần. Và mở mang các quyền hạn ẩn giấu trong tâm trí bạn.
7 bài tập đề ra mệnh lệnh cho tâm linh ý thức bằng cách dùng các điều khiển của quyền lực tâm thần.
Bài luyện tập 1: Làm cách nào lái được tâm linh ý hứa bằng các mệnh lệnh của quyền lực tâm thần. Đặt bàn tay trái của bạn vào trong cái bát đủ độ sâu chứa đầy nước mát. Sau đó, lao một mệnh lệnh của quyền lực tâm thần vào tâm linh ý thức, ra lệnh cho nó “cảm” thấy rằng nước rất là “nóng”. Làm như một tên lửa rất nóng, lao từ trán phía sau. Trong tâm linh ý thức, trong vỏ não phía trên đầu bạn. Tâm linh ý thức của bạn sẽ cảm thấy tức thì là nước mát, lại hơi nong nóng. Khi lao cái tên lửa chỉ huy đó của quyền lực tâm thần, bạn sẽ sử dụng 1% các sợi dây thần kinh của cách nhân không thấy rõ của bạn.
Một hai giây sau, khi tâm linh ý thức chưa thích ứng với cái tên lửa rất nóng ấy, lao cho nó một tên lửa khác của quyền lực tâm thần. Rồi, tưởng tượng ngay tức thì là bàn tay trái cảm thấy nóng hơn là nó lúc trước. Để truyền đạt cái thông điệp được nâng mạnh, bạn đã thả vào cuộc chơi nhiều sợi thần kinh hơn trong cái nhân cách không thấy rõ của bạn. Cứ như thế, càng ngày càng nâng cao việc lao cái tên lửa nóng vào tâm linh ý thức bằng sự chỉ huy của quyền lực tâm thần và cách 2 phút làm một lần và làm 2 hay 3 lần nữa từ lúc đó, bạn đã thực sự ra lệnh cho tâm linh ý thức bằng mệnh lệnh của quyền lực tâm thần.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *