Luyện tâm trí

Bài luyện tập: làm nóng người lên trong lúc đang lạnh nhờ vào trung tâm kiểm soát các cơ quan. Một ngày trời lạnh, nếu bạn khỏe mạnh, hãy đi dạo, mặc ít ấm hơn thường lệ. Trung tâm ghi nhận cảm giác nhận được một cảm giác tươi mát và truyền nó cho ý thức tâm trí. Như vậy, ngay tức thì, hãy gửi một lên lửa điều khiển như QLTT từ trung tâm QLTT đến trung tâm ghi nhận cảm giác, ra lệnh cho nó làm nóng người lên. Trung tâm ghi nhận cảm giác có thể làm cái đó được bởi môi giới của các thần kinh chiến đấu (hệ giao cảm ).
Làm lại bài tập này vào lúc trời lạnh hơn. Phát triển tuần tự sự kiểm soát của QLTT trên nhiệt độ cơ thể bạn. Hãy chịu đựng không sợ hãi với cảm giác lạnh trong khi ra lệnh cho trung tâm ghi nhận cảm giác (nhờ vào các tên lửa điều khiển của QLTT) là giữ cho bạn ấm nóng và coi như nhìn nhận thấy việc ấy là do trung gian của các thần kinh chiến đấu. Đó là điều quan trọng.
Làm cách nào để phát triển sự phân biệt không gian hay giác quan định hướng không gian.
Phát triển giác quan định hướng không gian, ta sẽ có tư thế chăc chắn và thêm mắt ở dưới chân.
Bài tập 1: Đứng thắng ở một góc phòng, nhìn vào một điểm trên tường. Nhắm mắt lại và đi đến chỗ điểm ấy. Giơ tay nhẹ nhàng để khỏi va vào tường. Bạn rèn lụyện đôi chân đi theo đường thẳng khi mắt nhắm và bạn dẫn dắt nó bằng một hiệu lệnh chỉ huy của QLTT vào trung tâm ghi nhận các cảm giác.
Khi đã chạm vào tường, mở mắt ra và nhìn xem chỉ đến cách điểm dự định bao xa.
Thực hành bài tập này cho đến khi hiệu lệnh chỉ huy của QLTT thu được, khi dẫn dắt trung tâm ghi nhận cảm gíác, một sự làm chủ hoàn hảo giác quan về định hướng trong không gian.
Bài tập 2: Quay lại chỗ xuất phát và lại nhìn vào điểm cũ trên bức tường ấy. Bây giờ quay sang một phía và nhắm mắt lại và cố gắng quay mặt lại đúng phía có điểm dự định trên bức tường. Lao giơ tay ra và đi như lần trước. Khi chạm bức tường thì mở mắt ra xem cách điểm dự định bao xa. Hãy thực hành bài tập này. Nó dẫn dắt hiệu lệnh điều khiển của quyền lực tâm thần để dẫn trung tâm ghi nhận cảm giác sau một lúc ngắn ghi nhớ. Quyền lực tâm thần chứ không phải là tâm trí ý thức là cái đã giúp ta làm chủ vấn đề.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *