Mô tả tự thức nguyên thủy

Trừ ra Trung tâm thị giác lớn (trong thùy trán) các phần khác của tự thức nguyên thủy, không phải là trung tâm của quyền lực tâm thần. Nó chỉ điều khiển các cơ và các hệ thần kinh khác. Trung tâm quyển lực tâm thần có khả năng kiểm soát cơ thể toàn bộ bởi vì nó có thể điều khiển tất cả mọi mọi phần khác của Tự thúc nguyên thủy.
Trung tâm ghi nhận các cảm giác (đồi não) là vùng của não nhận biết các sự đau đớn, nhiệt độ và áp lực, tư thế và cử động và nhiều chỗ khác trên cơ thể hoặc sự tiếp xúc với các bộ phận có lông (hay là cảm giác thích thú), biết trước khi tâm trí ý thức có cũng nhận biết. Sau đó tâm trí ý thức làm cho tinh tế các cảm nhận đó trước khi người ta đáp ứng lại. Thế cho nên, khi điều khiển Trung tâm ghi nhận cảm giác nhờ vào quyền lực tâm thần người ta có thể kiểm soát. Các cảm nhận đau đớn, nóng lạnh hay sảng khoái. Ví dụ như bạn có thể chịu lạnh rất lâu và mặc dầu thế bạn vẫn cảm thấy nó nóng.
Trung tâm kiểm soát các cơ quan (vùng dưới đồi não) là trung tâm chỉ huy vừa cho hệ thần kinh chiến đấu (thần kinh giao cảm lớn) vừa cho hệ thần kinh có từ hút (thần kinh phó giao cảm). Đó cũng là Trung tâm điều khiển các xúc cảm. Dù rằng các hệ thần kinh giao cảm và phó giao cảm kiểm soát tất cả các chức năng sống động của cơ thể, ta cũng có thể kiểm tra nó, cả các cảm xúc theo ý muốn của ta, một khi ta đã nắm được sự kiểm soát của quyển lực tấm thân trên trung tâm kiểm soát các cơ quan.
Như vậy, bạn có thể tăng thêm hoặc giảm đi niềm ngon khi ăn (tại phòng thí nghiệm, ống tiêu hoá đã có thể được nâng lên và làm ngon hơn khi áp dụng với trung tâm kiểm soát các cơ quan). Bằng cách ấy, người ta có thể kiểm soát được trọng lượng cơ thể, điều chỉnh lượng phân, xua đuổi sự sợ hãi vả nỗi lo âu. Cũng ví dụ như thuật yoga, vừa kiểm soát trung tâm ghi nhận cảm giác và kiểm soát cơ quan cơ thể đưa mình vào giấc ngủ lịm hàng mấy tuần lễ mà ngườí vẫn sống.
Trung tâm phối hợp các cơ (hệ thần kinh ngoại pháp) kiểm soát sự phối hợp của các bắp thịt nhờ vào nó, được sự kiểm soát của quyền lực tâm thần người ta có thể đạt được các hiệu năng không ngờ được về thăng bằng mà không cần rèn luyện, tăng sức cơ bắp mà không cần tăng thể hình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *