Một số bài luyện tập quyền lực tâm thần

Một số bài luyện tập quyền lực tâm thần. Bài luyện tập 2: Bây giờ lại cho tay vào bát nước nóng, đầy và tập lại như bài tập 1. Cũng lao một tên lửa chỉ huy của quyền lực tâm thần.
Bài luyện tập 2: Bây giờ lại cho tay vào bát nước nóng, đầy và tập lại như bài tập 1. Cũng lao một tên lửa chỉ huy của quyền lực tâm thần, phát đi từ trán đến tâm linh ý thức với mệnh lệnh là cảm thấy lạnh trong khi bát nước đang nóng.
Bài luyện tập 3: Đặt tay trái trong bát nước lạnh và tay phải trong bát nước nóng. Nhắc lại bài tập 1 và 2 đồng thời cùng một lúc. Muốn làm thế bạn phải tập trung cao độ vì ýnghĩ phân đôi, và việc này khó khăn hơn. Cái đó có thể tiến hành được vì nửa óc bên phải kiểm soát, bàn tay trái và nữa óc bên trái kiểm soát bàn tay phải. Cái này luyện cho bạn đặt mỗi nửa của tâm linh ý thức dưới sự kiểm soát khác nhau của quyền lực tâm thần cùng một lúc.
Cứ tập luyện nhiều lần bài tập này cho đến khi nào bạn cảm thấy các tên lửa chỉ huy của quyền lực tâm thần được hướng thẳng vào cổ bạn và tới hai bàn tay của bạn.
Bài luyện tập 4: làm lại các bài tập 1, 2,3, nhưng yêu cầu bàn tay phải (đang ở trong bát nước nóng) là cảm thấy lạnh ngay tức thì, và bàn tay trái (đang ở trong nước lạnh) là cảm thấy rất nóng ngay tức thì.
Các hiệu lệnh chỉ huy của quyền lực tâm thần không phải là có kết quả ngay, nhưng những sự cố gắng của bạn đưa vào hoạt động càng ngày càng nhiều càng lợi của Tự thức nguyên thủy và tất nhiên là phát triển nó. Sau khi đã lao các lệnh chỉ huy của quyền lực tâm thần mà bạn cảm thấy có sự thay đổi ngay về cảm giác là bạn đã chiếm lĩnh được sự truyền đạt các mệnh lệnh của quyền lực tâm thần mà bạn cần phải có nó để thực hiện các bài tập cao hơn với một cách thoải mái hơn.
Cần lưu ý: Không được dùng trí tưởng tượng trong vấn đề này, không được tưởng tượng là tay đang ở trong bát nước đá trong khi ngâm vào bát nước nóng. Chúng ta luyện tập để phát triển sự truyền đạt các hiệu lệnh của quyền lực tâm thần và không phải là trí tưởng tượng.
Bài luyện tập 5: Sự truyền đạt thầm lặng: để mở mang nhanh chóng sự truyền đạt của hiệu lệnh của quyền lực tâm thần.
Ngồi đàng hoàng, tay để trên đầu gối. Bằng một lực mạnh của tâm trí, lao từ trán một tên lửa hiệu lệnh của quyền lực tâm thần thật nóng đi qua. Trung tâm ghi nhận các cảm giác (lao sâu vào trong não) đến chỗ gần như dưới nền của cổ. Từ đó, ném nó vào vai trái và sau đó dọc theo cánh tay đếm bàn tay trái.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *