Nối tiếp thần kinh

Làm lại kiểu thứ nhất và lần lượt các kiểu tiếp theo. Giữa các kiểu khác nhau không làm buông tay bất thình lình, không ngẩng dậy và bất chợt làm sang kiểu sau. Thay vào đó là phải lướt từ từ kiểu này qua kiểu khác một cách vô tình. Cũng lắp các kiểu mặt và mắt cho từng kiểu.
Pha trộn kiểu này với kiểu khác làm cho mỗi phần của cơ thể bạn đều có ý thức. Ngay cả khi làm lại mỗi một kiểu bạn cũng phải nhớ lại chính xác các tư thế mà bạn phải đặt mỗi phần trong cơ thể vào đó để cho phần này hài hòa với phần khác và tất cả đều phải cân bằng và có viễn cảnh nghệ thuật.
Thêm tính chất khêu gợi ở mỗi kiểu và cả lúc đổi kiểu và tạo cho bạn một nhân cách riêng. Nhiều người mẫu chỉ có hình dáng bình thường thôi nhưng họ đã sáng tạo ra cái nhân cách riêng.
Họ thành công vì họ làm chủ được lực tâm thần trên các cơ của cơ thể họ bằng trung gian các trung tâm phối hợp các cơ và cũng do phát ra từ cơ thể họ một lực tâm thần, cái mà bạn cũng sẽ làm với các sừng của não bạn. Không làm cái gì bất chợt và lướt từ từ như một ngôi sao vũ ba lê đang trình diễn.
Các bài luyện tập thật dễ chịu. Nó làm tăng về duyên dáng, nhất là lúc đó bạn ăn mặc đẹp đẽ và làm cho cơ thể bạn mảnh mai, xinh đẹp.
Hãy luyện tập 3 bài trên với các kiểu khác và thu được sự làm chủ của cả một danh mục các kiểu đẹp.
Sau khi có được kha khá sự tự chủ của QLTT trên trung tâm phối hợp các cơ, bạn sẽ thu được khá nhiều kết quả tốt đẹp.
Đặt dưới sự kiểm soát của quyền lực tâm thần, các điểm tắc của Nối tiếp thần kinh.
Trong các bài trước, chúng ta đã thấy là các điểm tiếp nối của thần kinh (hay khớp thần kinh) là một cản trở trên đường đi qua của các thông điệp từ cơ thể đến não và của các hiệu lệnh gửi đi từ não đến cơ thể. Theo thực tế tất cả các đường thần kinh có một, hay nhiều điểm nối tiếp, sự nhanh nhẹ của các phần xạ sẽ chậm đi rất nhiều, trong việc truyền đạt nhanh chóng là một điều kiện cần thiết khi bạn sử dụng cái nhân cách chưa được biết của bạn.
Bài học này dạy ta làm cho các thông điệp và các lệnh điều khiển qua các điểm tiếp nối nhanh hơn và tăng lên đáng kể các tác dụng của các thông điệp thần kinh hoặc các điều khiển của não. Thường thì sự truyền đạt bị chậm lại bởi vì nó phải trèo qua điểm tiếp nối giữa hai đoạn dây thần kinh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *