Phát triển giác quan thời gian

Ngay lập tức sau đó, gộp vào trung tâm ghi nhận các cảm giác, bằng một tên lửa hiệu lệnh khác của quyền lực tâm thần, tất cả các cảm giác về nhiệt độ bình thường mà bàn tay trái sẽ có thể gửi đến. Tiếp tục lao các tên lửa hiệu lệnh của quyền lực tâm thần được tăng mạnh vào bàn tay trái trong lúc đó để tăng thêm cảm giác của nó về sự nóng.
Bài luyện tập 6: Làm lại bài tập 5, nhưng bây giờ lao một hiệu lệnh chỉ huy của quyền lực tâm thần lạnh vào bàn tay phải.
Bài luyện tập 7: Sự truyền đạt thầm lặng chéo. Làm lại đồng thời bài tập 5 và 6. Lao một hiệu lệnh chỉ huy của quyền lực tâm thần vào tay trái, từ nửa bên phải của trán và đồng thời lao một tên lửa giống thế đến bên tay phải từ nửa bên trái của bạn.
Phát triển giác quan về thời gian nhờ vào sự kiểm soát của quyền lực tâm thần.
(Từ đây quyền lực tâm thần viết tắt là QLTT)
Bài tập 1: Mỗi ngày nhiều lần, thử đánh giá giờ chính xác vào lúc đó. Đừng nghĩ gì đến lúc xem hồ lần trước để đánh giá lúc này. Cũng đừng đoán thử. Hãy cố định QLTT vào lúc đó, vào cảm giác chung về thời gian và làm nó hiện ra.
Sau khi luyện tập như thế nhiều lần trong ngày và trong nhiều ngày, bạn đã bắt đầu bắt ý chí bán ý thức của bạn làm việc theo các chỉ thị ấy, giữ giờ giấc riêng cho bạn phía nội tâm. Sau này bạn tự đặt cho mình câu hỏi ấy, trung tâm QLTT sẽ ném ra một tên lửa đến tâm trí bán ý thức và sẽ rọi sáng lên cái đồng hồ vô hình ở bên trong bạn và sẽ cho giờ chính xác.
Bài tập 2: Xem giờ và đọc vài trang một cuốn sách. Sau đó đánh giá xem đọc hết bao nhiêu phút và đối chiếu với đồng hồ thật. Không nên tự nghỉ hoặc tưởng tượng là mình đã phải dùng bao nhiêu phút. Cái đó sẽ được lộ ra cho bạn nhờ vào sự kiểm sóat của QLTT của tâm trí bán ý thức.
Vấn đề này cần thiết cho tất cả mọi người, mọi nghề, để nắm bắt được thời gian khỏi lỡ mà không cần đồng hồ và làm tăng thêm sự khéo léo, sự tin tưởng trong các công việc mà bạn tham gia.
Quyền hạn bạn thích muốn, tiếng đặt ra do các nhà sinh lý học thuộc về tâm trí ý thức. Nhờ quyền hạn này người ta có thể có sức mạnh, sự dẻo dai, khuyến khích tâm trí và hành động đạt một hiệu quả nào đấy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *