Phát triển sự kiểm soát

Phát triển sự kiểm soát. Một dây thần kinh mang thông điệp phải đối mặt với mỗi dây thần kinh của sự điều khiển.
Chỉ với một QLTT đơn thuần, người tập luyện tự thuyết phục mình là có thể nâng các vật càng ngày càng nặng hơn. Trung tâm QLTT của người đó gửi cái tên lửa điều khiển đến Trung tâm phối hợp các cơ, ra lệnh cho Trung tâm là hãy lờ đi ảnh hướng đối kháng của tâm trí ý thức. Các sự phóng luồng điện cao tần (động lực của nguyên sinh chất chịu kích thích) lập tức được truyền đi từ Trung tâm và thêm thắt một cách kinh khủng vào lực của các cơ giây ổn định, làm cho các cơ chính tăng hiệu lực lên sáu lần nữa.
Một thí dụ nữa là rèn luyện chéo. Thường người ta thấy các nhà chỉnh hình học rèn luyện bệnh nhân khi một chân gẫy bị bó bột thì tập luyện chân lành sẽ tăng lực cho chân gẫy. Cái đó chứng minh rằng., tâm trí hay là thần kinh của cái chân, bản thân nó phát triển một quyền lực cơ bắp theo phản xạ.
Bạn có ba lần nhiều hơn về các giây thần kinh mang thông điệp từ cơ về tủy sống hoặc não so với giây mang mệnh lệnh về cho các cơ.
Như vậy một dây thần kinh mang thông điệp phải đối mặt với mỗi dây thần kinh của sự điều khiển tại điểm nối thần kinh trong tủy sống hoặc não. Muốn cho một cơ có thể nhận được sự điều khiển đầy dù, nó cần phải nhận thông điệp của nhiều dây thần kinh mang thông điêp cùng một lúc. Nếu khác đi nó chỉ được kích thích từng phần và chỉ một vài trong các sợi của nó co lại thôi.
Tuy vậy, với một hiệu lệnh điều khiển của QLTT khá mạnh, bạn có thể ra cái lệnh cho một số đáng kể các dây thần kinh mang thông điệp để mang đến cho bất kỳ cơ nào. CƠ thể cũng hành động với sự phối hợp các cơ. Nhưng bạn có thể tự làm lấy với một độ cao với các hiệu lệnh điều khiển của QLTT làm cho cơ co lại đầy đủ theo ý muốn. Việc này đã giúp cho khá nhiều nhà thể thao lập được kỷ lục cao.
Các bài luyện tập sau đây sẽ phát triển sự kiểm soát của thể lực bạn trên Trung tâm phối hợp các cơ
Bài luyện tập để phát triển sự làm chủ thể lực trên Trung tâm phối hợp các cơ (ở đàn ông).
Làm tăng sức lực theo ý muốn một l cách rõ ràng trong các môn thể thao. Giả dụ bạn là một nhà thể thao như cử tạ ném lao, chạy xa, bơi v.v…, và bất cứ môn thể thao nào đòi hỏi có thể lực và sự nhanh nhẹn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *