Sự cấu thành của các sừng não và điện

Bây giờ bạn sẽ học sang phần thứ ba: Thuật ngoại cảm đối với bên ngoài. PHần này là lao các lực ra bên ngoài cơ thể mình.
Sử dụng quyền lực của các sừng não và đặt nó dưới sự kiểm soát của quyền lực tâm thần
Các sừng não gồm phần thứ 5 rất quan trọng của tự thức nguyên thủy. Nó dùng để chiếu lực tâm thần ra ngoài cơ thể.
Sừng não chủ yếu là thần kinh và võng mạc, vỏ ngoài của nhãn cầu. Dây thần kinh thị giác không phải chỉ là một dây thần kinh mà là một tập hợp các sợi thần kinh đến từ các vùng khác nhau ở bên trong não. Và võng mạc mà thần kinh thị giác dẫn nó và ở đó, 80% thần kinh thị giác dừng lại không giống như bất cứ giác quan nào khác. Theo các nhà giải phẫu học có tên tuổi nhất, đó là sự phát triển cao độ của não hoặc một trung tâm thần kinh của bản thân nó.
Một vài trong các sợi của thần kinh thị giác sinh ra hoàn toàn trong não và từ đó đi ra võng mạc.
Các sợi khác của thần kinh thị giác sinh ra tại võng mạc và trải vào phía trong của não. Những sợi này có quan hệ đến mắt.
Khi ánh sáng vào trong mắt, nó dừng lại ở võng mạc (vỏ trong của mắt) và nó gây ra, ngoài các vấn đề khác, các thay đổi trong diện thần kinh của nó.Trong mạch điện ấy giác mạc (vỏ ngoài của mắt) là cực dương (+) và dây thần kinh thị giác, ở phía sau trong mắt, là cực âm (-). Một loạt sóng được sản xuất trên võng mạc đồ khi ánh sáng vào trong mắt. Một luồng điện ổn định được xác lập, khi các bề mặt trong và ngoài của mắt được tiếp xúc (giác mạc và võng mạc). Một luồng điện nữa cũng qua khi một điện cực được đặt ngoài mắt (giác mạc) và một điện cực được đặt bất kỳ chỗ nào ẩn trong cơ thể. Nói một cách khác, mắt lúc nào cũng sẵn sàng dẫn các điện tích đến não hoặc bất kỳ phần nào của cơ thể.
Các dây thần kinh mang các thông điệp của võng mạc liên kết chặt chẽ với các điểm khớp thần kinh trong não và trong cơ thể. Cho nên, rất nhiều hiện tượng của võng mạc có tác động qua lại giữa các dây thần kinh khác nhau.
Võng mạc là một trung tâm thần kinh thật sự bởi bản thân nó và hoạt động theo sự kích thích như thế. Nó có thể chuyển đổi ra ngoài cơ thể, các lệnh điều khiển trực tiếp của não. Các cơ quan của cơ thể nhận được các điều khiển của não dưới dạng điện thần kinh được gửi đi từ não nhưng võng mạc, là một sự phát triển cao độ của não nhân nó cùng kiểu các hiệu lệnh đó được tạo ra; có nghĩa là dưới hình thái sóng não.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *