Sự cấu thành của Tự thức nguyên thủy.

Vậy ta hãy học thế nào là cái tự thứ nguyên thủy đáng kinh ngạc và làm cách nào đó dưới sự kiểm soát của quyền lực tâm thần.
Theo giải phẫu học, Tự thức nguyên thủy gồm có 10 phần quan trọng trong bộ não đó là:
Phần 1: Trung tâm quyền lực tâm thần (Vùng yên lặng của nào hay là trán và các thái dương).
Phần 2: Trung tâm ghi nhận các cảm giác (đồi não).
Phần 3: Trung tâm kiểm soát các cơ quan (vùng
Dưới đồi nào).
Phần 4: Trung tâm phối hợp các cơ (hệ thần kinh ngoại pháp).
Phần 5: Các ăng ten não (pháo binh của quyền lực tâm thân. Các dây thần kinh thị giác và võng mạc).
Phần 6: Các trung tâm phản xạ của thị giác và thính giác (các colliculi trên và dưới).
Phần 7: Trung tâm của Thị giác nguyên thủy và Trung tâm lớn thị giác (Các khuỷu ngoài và các thùy chẩm).
Phần 8: Trung tâm của Thính giác nguyên thủy (các khuỷu giữa)
Phần 9: Thị giác của quyền lực tâm thần (nhãn cầu).
Phần 10: Thính giác có quyền lực tâm thần (các dây thần kinh thính giác và các thùy thái dương).
Mô tả Tự thức nguyên thủy.
Phần 1: trung tâm của quyền lực tâm thần (vùng yên lặng cua não), khác một cách vi mô với các vùng bên cạnh của não, và có một quyền hạn được thử thách, làm mê hoặc tâm trí và cơ thể bạn mà tâm trí ý thức và bản ý thức của bạn không có. Được biết rằng vỏ não chưa được phân tích đầy đủ (theo Gray) cái quyền lực bí hiểm của cái phần đó ở não tất phải là cái chỗ quyền lực tâm thần bởi vì chưa một ai có thể khẳng định rằng nó là cái gì khác.
Về khoa học mà nói, người ta đã chứng minh rằng các trung tâm ấy kiểm soát khả năng sự chú ý trí nhớ, sự tiêu hoá, quả tim, các nỗi đau lớn, nhiệt độ, huyết áp. Nó cũng được nối tiếp nhiều với các vùng quan trọng khác để thu nhận thông điệp (giác quan) như thị giác và thính giác. Nói gọn lại, Trung tâm quyền lực tâm thần là vùng quan trọng nhất của não để mở mang cái cá tính chưa được biết rõ. Một khi người ta đã biết điều khiến nó cho cơ thể mình, người ta có thể tùy thích kiểm tra phổi, tim, thận, gan, sự tiêu hóa, phân, huyết áp, sự phối hợp các cơ, nhiệt độ và nhiều vấn để khác và ngay cả vấn đề tâm thần và thể lực nữa. Đó cũng như con mắt độc ác nhất Cyclope nên gọi là thuật ngoại cảm Cyclomancie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *