Tăng cường quyền hạn thích muốn

Tăng cường quyền hạn thích muốn. Hãy làm các bài tập sau đây và bạn sẽ tăng cường được quyền hạn thích muốn thật nhanh chóng bất ngờ.
Không tăng cường nó lên, người ta có thể có hy vọng phát triển nhân cách chưa được rõ một cách thỏa mãn. Hãy làm các bài tập sau đây và bạn sẽ tăng cường được quyền hạn thích muốn thật nhanh chóng bất ngờ.
Bài tập 1: Làm cách nào để bó buộc mình làm một việc định làm mà không cần lưu tâm đến các cản trở bên ngoài. Ấn định một giờ chính xác để lên giường nằm. Gần đến giờ đó, bỏ mặc tất cả các việc khác để đi nằm, cố gắng đúng vào giờ đã ấn định, không sớm, không muộn. Không để cho ai hoặc cái gì làm thay đổi dự định đó. Nếu có ai quấy rầy thì không nên quát tháo mà chỉ nhẹ nhàng xin lỗi và tiếp tục theo đuổi ý nghĩ của mình. Không nên có một thái độ lo lắng gì chỉ cần theo đuổi dự định một cách kiên nhẫn và tỉ mỉ.
Việc này tưởng là đơn giản nhưng cũng là rất khó. Bạn phải qua mọi thử thách, mọi trở ngại để đạt được ý bạn muốn làm.
Cần phải tập cách này nhiều lần.
Bài tập 2: Tự mình ngồi vào bàn và bắt đầu viết một lá thư cho người nào đấy. Nếu lúc này bạn có cuộc hẹn gặp thì hãy chọn một giờ ấn định để hôm sau, viết lá thư đó. Và cũng chọn ngay một giờ thích hợp để tuần lễ sau viết cái thư cho người nào khác.
Bài tập 3: Trong bài tập 2, hãy buộc mình phải viết lá thư độ ba trang cho người cần liên hệ. Không viết dài hơn và không ngắn hơn và chỉ viết trong nửa giờ.
Bài tập này sẽ đẩy vùng lớn của não bạn, vùng này bao che phía trên đầu bạn (thùy vành) để cung cấp nhanh chóng cho lá thư đó các từ ngữ, ý nghĩ. Nhưng phải làm cái đó một cách lặng lẽ bình tĩnh.
Kết luận: Cho dù bạn làm cái đó những lần đầu chưa thật đúng và chính xác thì bạn hãy tập lại nhiều lần cho đến khi nào đã làm tốt được 3 lần việc đó. Bạn đã phải sử dụng đến QLTT để tăng cường quyền hạn thích muốn đến chỗ làm được tốt các công việc “nói cho đúng là chán ngắt” đó, đúng như bạn đã nhìn thấy trước.
Bài tập 1: Lấy một cuốn sách đầy khó hiểu mở ra đọc một trang nào đấy. Đến một từ nào khó mà chưa hiểu, cho ngay nó một cái nghĩa nào đấy, dù sai và tiếp tục đọc tiếp. Hãy đọc độ hai phần ba trang, và cố gắng tiếp thu mọi thông tin như là sách viết dễ dàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *