Trung tâm phối hợp các cơ dưới sự kiểm soát của quyền lực tâm thần

Trung tâm phối hợp các cơ dưới sự kiểm soát của quyền lực tâm thần. Trung tâm phối hợp các cơ, có chứa ẩn giấu trong nó,
Những luồng điện cao tần lập tức được phát ra từ trung tâm. Trung tâm phối hợp các cơ, có chứa ẩn giấu trong nó, một mức cao của động lực của nguyên sinh chất dễ chịu kích thích. Khi bạn giải phóng trung tâm khỏi sự kiểm soát văn minh của tâm trí ý thức, nó sẽ làm bung ra cái động lực mạnh mẽ của nó và giúp bạn những việc kì diệu.
Bạn có thể giải phóng sự cưỡng bức ấy cho trung tâm nhờ vào quyền lực tâm thần. Đặt trung tâm phối hợp các cơ dưới sự kiểm soát của quyền lực tâm thần và bạn có thể dứt ra khỏi cái tâm trí ý thức quá lý luận và quá hạn phân tích, và lập tức bạn sẽ thu được một khả năng cơ bắp mạnh mẽ, rắn rỏi và duyên dáng nữa.
Đó chúng là cái mà người mắc chứng íchteri đã làm một cách thụ động, còn bạn sẽ làm một cách chủ động.
Mỗi bắp thịt trong cơ thể bạn đều chịu dưới sự kiểm soát của trung tâm phối hợp các cơ. Trong bài 1, chúng ta đã rõ sự hoạt động và phối hợp của các cơ khi nâng vật nặng. Hãy học làm sao trung tâm phối hợp các cơ làm cho hệ thần kinh hoạt động để tạo ra sức mạnh ấy và làm sao thu được sự diệu kì khi đặt nó dưới sự kiểm soát của QLTT.
Khi bạn dùng cơ nhị đầu để nâng một vật lên, cái gì sẽ diễn ra trong hệ thần kinh của bạn:
Một thông điệp lập tức được gửi từ cơ nhị đầu theo dọc dây thần kinh, đến tâm trí ý thức, yêu cầu cần có lực cần thiết để nâng vật nặng. Bạn không thể nâng vật đó nếu lúc đó bạn không có ý thức hoặc đang ngủ, dù vật đó là rất nhẹ. Tâm trí ý thức hoặc vô ý thức phải lái các cơ hoặc cơ sẽ không nâng được vật nặng lên.
Nhưng dây thần kinh đó lại không dẫn thông điệp đến tâm trí ý thức. Chỉ riêng một đoạn của giây đó đến tủy sống.
Hậu quả là, trong tủy sống, thông điệp của cơ nhị đầu phải nhẩy qua điểm nối của thần kinh còn gọi là khớp thần kinh và tự phải chuyển đến một đoạn khác của thần kinh dẫn đến não.
Đoạn thần kinh thứ hai này hộ tống thông điệp của cơ nhị đầu đến tủy sống và đến trung tâm phối hợp các cơ và dừng lại ở đó.
Trung tâm phối hợp các cơ nhận thông điệp của cơ nhị đầu và bắt nó theo một đoạn thần kinh khác đến trung tâm ghi nhận các cảm giác.
Cuối cùng trung tâm ghi nhận cảm giác tiếp nối thông điệp đến tâm trí ý thức. Tâm trí ý thức giữ lấy, làm tinh tế hơn cái thông điệp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *