Trung tâm trong công việc hằng ngày

Sau đó tâm trí ý thức ra lệnh cho cơ nhị đầu, bằng trung gian của các thần kinh truyền lệnh, là hãy co vào để nâng trọng lượng lên.
Nhưng – cơ nhị đầu cần có một sự “cân bằng” để giữ được tư thế khi nâng trọng lượng. Cơ tam đầu là cơ đối kháng. Trung tâm phối hợp các cơ cũng tự động cho nó lệnh co lại để làm cái phanh hãm cho cơ nhị đầu.
Mặt khác, cơ tam đầu không được co vào quá để có thể ngăn cản cơ nhị đầu nâng trọng lượng với sự tổn hại năng lượng ít nhất. Do đó, Trung tâm phối hợp các cơ ra thêm lệnh cho cơ tam đầu là không nên co vào quá.
Cơ tam đầu, tóm lại là cũng co vào (tuy có ít hơn cơ nhị đầu), nhưng nó cũng nhả ra nhiều để cho cơ nhị đầu hoạt động tốn ít năng lượng nhất.
Và như thế, cơ nhị đầu nâng trọng lượng lên có sự phối hợp của cơ tam đầu nhờ vào Trung tâm phối hợp các cơ.
Khi nâng một vật nặng hơn, các cơ khác cũng xum vào hành động như để ổn định, các cơ này cũng là do sự kiểm soát của Trung tâm phối hợp các cơ.
Trung tâm phối hợp các cơ giúp bạn nhiều cách trong công việc hàng ngày.
Vẫn là sự dẫn ra có kiểm soát của các cơ khi ta làm các công việc khó hơn, tế nhị hơn hay tất cả các loại hoạt động thể thao v.v… Sự việc trên vẫn diễn ra.
Mỗi hoạt động ấy yêu cầu bạn phải sử dụng nhiều cơ của cơ thể trong một hành động đồng bộ để cho cơ chính tăng hiệu lực của nó.
Do đó phải thêm vào sự khéo léo một sự làm chủ đáng kể của QLTT vì không ai có thể đoán trước được các sự cố có thể xảy ra.
Sức lực nhân lên cho các cơ bởi sự truyền đạt của hiệu lệnh điều khiển của QLTT.
Sức lực hoặc sự khéo léo mà sự truyền đạt của hiệu lệnh điều khiển của QLTT cho các cơ thật không ai ngờ được. Khi một cơ trở nên mạnh hơn, các sợi của nó sẽ to hơn. Nhưng sức lực của cơ có thể đạt được không cân đối với việc tăng thể tích của nó.
Vậy cái gì đã làm cho sức lực tăng mà thể tích của cơ tăng lên không đáng kể.
Cái đó không phải là sự khéo léo cũng không phải là do tâm trí ý thức bởi vì không có lôgich khi sức mạnh các cơ tăng hàng trăm lần mà thể tích cơ lại không tăng lên bao nhiêu. Đó chính là do sự truyền đạt của sự điều khiển của QLTT cho các cơ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *