Từ huyệt Tình minh – Ngư yêu – Đồng tử liêu – Thái dương

-Nhắm mắt, dùng bụng 4 ngón khép lại chà miết từ giữa trán sang hai bên đến thái dương. Thứ tự: Ấn đường – Ngư yêu – Thái dương – Suất cốc – Ấn đường. Làm khoảng 5-10 lần. Lưu ý dịch chuyển chậm.
-Nhắm mắt, dùng đại ngư tế (xem ảnh mô lòng bàn tay ngón cái) và ngón trỏ, ngón giữa chập lại đẩy miết xoay ngược lên từ trán sang hai bên thái dương: mép trên hốc mắt – chân tóc trên trán. Làm khoảng 5 lần. Lưu ý làm chắc chắn và chậm.
Công dụng: tăng cường cơ mí mắt, cơ trán, cơ thái dương và cơ quanh mắt, làm bóng trán, da giữa lông mày, góc ngoài mắt, vết nhăn giữa lông mày, các điểm đốm.
Day khoang mắt, ấn 4 góc khóe mắt:
-Nhắm mắt, dùng bụng các ngón miết day mép khoang mắt: từ huyệt Tình minh – Ngư yêu – Đồng tử liêu – Thái dương. Làm khoảng 5-10 lần. Lưu ý di chuyển chậm, day mạnh góc mắt.
-Nhắm mắt, dùng đầu ngón cái ấn vào các huyệt Tình minh, Ngư yêu, Tứ bạch, Đồng tử liêu 5-10 lần.
Công dụng: phòng ngừa những nếp nhẽo, túi mỡ đọng tại mắt, các vết nhăn ở góc mắt và dưới mắt.
Chà xát hai má, môi mồm:
-Hai bàn tay chà xát hai bên má, ngược lên rồi rẽ sang hai bên sau đó đi xuống, thuận tay lấy ngư tế xát hai bên cánh mũi và hai bên trước tai, làm 5-10 lần.
-Dùng khuỷu ngón cái gập lại rồi di xung quanh mồm: lần lượt từ Nhân trung, Thừa tương, Địa thương hai bên đến Giáp xa, Nhĩ môn. Làm 5-10 lần.
Công dụng: trừ vết nhăn trên mặt, các điểm đốm, mỡ đọng dưới da, khôi phục độ chắc mịn của môi, phòng ngừa nếp nhăn hai mép và làm chắc răng.
Chà xát cằm, cổ gáy:
-Mím môi, ngẩng đầu: dùng ngư tế và bụng ngón trỏ, ngón giữa chà xát từ chỗ nhọn của cằm lên hai bên má, lần lượt: phần nhọn của cằm, hai má, chỗ hõm trước tai – chỗ lồi sau tai, miết chặt và chắc khoảng 5-10 lần. Tiếp theo dùng bụng của ngón cái, ngón trỏ miết dưới cằm kéo ra hai bên, làm 5-10 lần.
-Dùng hai bàn tay chà xát hai bên cổ: lần lượt từ chỗ lồi sau tai – mõm châm chũm. Làm chắc và chậm, lên mạnh, xuống nhẹ mà êm, làm 3-5 lần.
Công hiệu: phòng ngừa bị nhẽo dưới cằm, cổ, tích mỡ.
Chải đầu, kéo tóc, gõ đầu, vỗ mặt:
-Hai tay hơi cong, dùng lực của 5 ngón chải và gãi da đầu, sát vào chân tóc, lần lượt: từ chân tóc (trán) – đỉnh đầu – sau gáy. Chải miết, gãi nhẹ 5-10 lần. Tiếp theo ấn da đầu, kéo chân tóc. Sau đó gõ da đầu, thông chân tóc, gõ chậm chắc 5-10 lần.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *