Vòng cung tâm thần

Vòng cung tâm thần – cách tạo ra nó để làm giảm sự kháng cự tại điểm khớp thần kinh.
Tại phòng thí nghiệm, sự kháng cự của điểm khớp thần kinh được yếu đi do cho vào các dây thần kinh mang thông điệp hoặc hiệu lệnh một chất kích thích cao độ và liên tục. Việc này làm liên tiếp cho đến khi nào sự truyền đạt hiệu lệnh hoặc thông điệp qua các khớp thần kinh cũng ngang bằng với đường đi qua giây thần kinh. Chất acétylcholine tiết ra tại các điểm khớp thần kinh được tăng cường chất kích thích cao đưa vào giây thần kinh sẽ làm cho các điểm khớp thần kinh giữ lại nhiều áutylcholine, gây cho tín hiệu đi qua khớp thần kinh được nhanh chóng. Bạn cũng có thể thu được các kết quả tương tự trong cuộc sống hàng ngày nhớ vào vòng cung tâm thần. Đó là tên gọi cho phương pháp dựa vào đó để nghĩ đúng cái ngược lại của sự kích thích mà bạn làm để ngăn trớ các tác dụng. Các hiệu quả trên tâm tôn ý thức. Nếu bạn đứng trước một hoàn cảnh làm cho bạn sợ hãi, hãy nghĩ đến điều gì đó làm cho bạn bình tĩnh. Nhưng chỉ nghĩ đến cái đó khoảng hai giây thôi. Thôi đừng nghĩ thế, trước khi ý thức tâm trí của bạn trở nên buồn bực và quay lại thực tế hoàn cảnh ban đầu. Sau hai giây lại nghĩ đến cái ý nghĩ trái ngược nhưng cưỡng nó với một tên lửa chỉ huy của lực tâm thần ném ra bởi trung tâm lực tâm thần trong trán của bạn. Hãy tiếp tục thủ tục ấy và tăng cường ý nghĩ trái ngược thêm nữa, để dẫn nó vào tâm trí ý thức qua nhiều các sợi của nhân cách chưa được biết rỡ của bạn. Tiếp tục như vậy, cho
Đến khi các điểm khớp thần kinh trong quảng đường đi của thần kinh bão hòa mạnh mẽ chẩt acétylcholine, để cho cái ý nghĩ trái ngược qua nhanh các điểm khớp thần kinh tới tâm trí ý thức nhanh hơn cái sự sợ hãi lúc đầu. Đó là chỗ gây nên vòng cung tâm thần. Các bài tập ở các mục sau sẽ giúp bạn tạo ra nó dễ dàng và việc sẽ có lợi cho mọi việc hàng ngày của bạn. Nếu luyện tập để thu được vòng cung tâm thần dù là kêt quả nhỏ nhất cũng đã là rất có lợi.
Ghi chú: thật ra thì có ba loại vòng cung tâm thần và sẽ được giảng trang bài này:
1 – vòng cung tâm thần
2 – vòng cung tâm thẩn lan tỏa
3 – vòng cung tâm thần hoàn lại.
Thêm sự kiểm soát qltt vào vòng cung tâm thần ở điểm khớp thẩn kinh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *